LEMTECH Konsulting - Dokumentacja przetargowa na budowę i eksploatację parkingu wielopoziomowego w Kielcach


P
ROJEKTY

Dokumentacja przetargowa na budowę i eksploatację parkingu wielopoziomowego w Kielcach

Przygotowanie zamówienia publicznego na budowę i eksploatację parkingu wielopoziomowego w Kielcach zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Zakres pracy obejmował:

  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (w tym projektu umowy)
  • przygotowanie ogłoszenia o postępowaniu do Biuletynu Zamówień Publicznych
  • przygotowanie zaproszenia do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem
  • udział w negocjacjach z oferentami
  • opracowanie poprawionej specyfikacji w oparciu o wynik negocjacji z oferentami
  • przygotowanie zaproszenia do składania ofert

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :