LEMTECH Konsulting - Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Oławie


P
ROJEKTY

Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Oławie

Celem projektu było opracowanie wytycznych technologicznych dla eksploatatora miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie dla efektywniejszego wykorzystania istniejących obiektów oraz zmian koniecznych do wprowadzenia celem zwiększenia procentu usuwania ze ścieków związków azotu.

Zakres prac obejmował: analizę pracy oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym, opracowanie technologii (rodzaj, ilość, sposób) dawkowania związków zawierających łatwo rozkładalny węgiel w celu poprawy bilansu ogólnego C:N:P w ściekach dopływających do komory osadu czynnego oraz efektywności oczyszczania ścieków, wybór wariantu oraz opracowanie wymaganej dokumentacji (projekt, uzgodnienia, pozwolenia) związanej z wykonaniem instalacji dawkowania związków łatwo rozkładalnych, wyliczenie przewidywanych kosztów wykonania zaprojektowanej instalacji.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie Sp. z o.o.
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :