LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej


P
ROJEKTY

Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej

Sporządzenie Studium Wykonalności (do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR) dla projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Limanowej wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta".

Podstawową przesłanką do realizacji projektu związanego z gospodarką ściekową w mieście Limanowa, było brak prawidłowo funkcjonującego systemu oczyszczenia ścieków oraz niekompletny system odprowadzania ścieków w mieście.

Zadanie obejmowało opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej o 5km oraz modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków (4224 m3/d) poprzez: budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków złożonego z kraty ochronnej oraz zintegrowanego węzła: krata gęsta, piaskownik i odtłuszczacz; budowę stopnia biologicznego oczyszczania ścieków jako trzykomorowego sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) wraz z osadnikami wspomagającymi; budowę obiektów sieciowych: komory pomiarowe, pompownia ścieków własnych; modernizację istniejących osadników Imhoffa (zagęszczanie i fermentacja osadu wstępnego i biologicznego); budowę stacji do odwadniania i higienizacji osadu ściekowego; likwidację istniejących obiektów: złoża biologiczne spłukiwane, chlorownia.

Zamawiający: Urząd Miasta Limanowa
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :