LEMTECH Konsulting - Wniosek do programu SAPARD oraz biznesplan owczarni


P
ROJEKTY

Wniosek do programu SAPARD oraz biznesplan owczarni

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z programu SAPARD Działanie 2 Inwestycje w Gospodarstwa Rolnych oraz biznesplanu dla zadania związanego z odtworzeniem produkcji owczarskiej.

Zadanie obejmowało pozyskanie środków finansowych (poprzez stworzenie właściwego wniosku o dofinansowanie z programu SAPARD Działanie 2 Inwestycje w Gospodarstwa Rolnych) na przedsięwzięcie związane z odbudową produkcji owczarskiej. Niezbędnym elementem wniosku, opracowanym przez firmę LEMTECH, było stworzenie właściwego biznesplanu gospodarstwa, obejmującego wszystkie działy prowadzonej przez nie produkcji rolnej (chów koni, bydła mięsnego, produkcja roślinna).

Zamawiający: Gospodarstwo Rolne ASTIR
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :