LEMTECH Konsulting - Analiza ekomomiczno-techniczna gospodarki odpadami


P
ROJEKTY

Analiza ekonomiczno-techniczna gospodarki odpadami komunalnymi w Puławach

Oto podszczególne elementy opracowania:

  • analiza aktualnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w mieście
  • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście przy realizacji przyjętego Planu gospodarki odpadami dla miasta Puławy na lata 2004-2007
  • analiza porównawcza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • ocena społeczna systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w mieście po przyjęciu przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich
    unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem

Zamawiający: Urząd Miasta Puławy
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :