LEMTECH Konsulting - Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Stopnicy


P
ROJEKTY

Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Stopnicy

Zakres prac obejmował w opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie ogłoszenia o przetargu (w angielskiej i polskiej wersji językowej) dla inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami i zasilaniem urządzeń zbiornikowo-tłocznych, pompownią oraz zasilaniem pompowni sieciowej w miejscowości Falęci Nowy wraz z odcinkiem kolektora głównego do miejscowości kąty Nowe" do przetargu na realizację inwestycji współfinansowanej przez program SAPARD zgodnie z "Podręcznikiem procedur zawierania umów na wykonanie robót" opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie SCR (1999)1801/2 i "Practical Guide to Phare, ISPA&SAPARD contract procedure" z grudnia 2000.

Wartość projektu to ponad 1,1 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Stopnica
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :