LEMTECH Konsulting - Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Klępie Dolne


P
ROJEKTY

Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Klępie Dolne

Zakres prac obejmował w szczególności opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie ogłoszenia o przetargu (w języku polskim i angielskim) dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami i zasilaniem urządzeń zbiornikowo-tłocznych w miejscowości Klępie Dolne". Przetarg dotyczył realizacji przedmiotowej inwestycji współfinansowanej przez program SAPARD zgodnie z "Podręcznikiem procedur zawierania umów na wykonanie robót" opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie SCR (1999)1801/2 i "Practical Guide to Phare, ISPA&SAPARD contract procedure" z grudnia 2000.

Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Stopnica
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :