LEMTECH Konsulting - Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy


P
ROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy

Przygotowano aplikację do Funduszu Spójności oraz studium wykonalności dla 10 zadań wyspecyfikowanych w ramach Bydgoskiego Programu Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego.

width=

Bydgoski Program Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno Kanalizacyjnego (BPRiR) ma zapewnić przestrzeganie standardów i norm nałożonych przez dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwiązać w sposób kompleksowy istniejące problemy i doprowadzić do sprawnego działania systemu przez wiele lat. Odczuwalna będzie także poprawa jakości życia ludności i stanu środowiska naturalnego.
BPRiR jest kontynuacją i uzupełnieniem Bydgoskiego Programu Rozwoju Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych finansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA i kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zakres przedsięwzięcia obejmował następujące zadania inwestycyjne:

 • Renowacja istniejących magistral wodociągowych obejmująca ich oczyszczenie i uszczelnienie w celu zwiększenia niezawodności ich działania i uzyskania lepszej jakości wody
 • Budowa nowych sieci wodociągowych zapewniających dostawę wody do obszarów miasta jej pozbawionych oraz umożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • Wymiana przewodów wodociągowych wykonanych z azbestocementu
 • Monitorowanie systemu wodociągowego i kanalizacyjnego
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 • Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Fordon"
 • Likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków - pola irygacyjne Kapuściska i Czersko Polskie - wyłączonych z eksploatacji po oddaniu od użytku oczyszczalni Fordon i Kapuścisk
 • Likwidacja obiektu oczyszczania ścieków - osadnika ścieków Łoskoń - wyłączonego z eksploatacji po oddaniu od użytku oczyszczalni Fordon i Kapuściska
 • Oczyszczanie z nagromadzonych osadów (bagrowanie) - zrzutu ścieków nieczyszczonych z rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego
 • Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wody "Las Gdański" i "Czyżkówko" oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Wartość projektu to 182 tys. euro

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Bydgoszcz
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :