LEMTECH Konsulting - Audyt środowiskowy oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy


P
ROJEKTY

Audyt środowiskowy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy

Analiza środowiskowa i technologiczna oczyszczalni ścieków "Kapuściska" (przepustowość 71 000m3/d) w Bydgoszczy miała na celu zbadanie efektywności pracy oczyszczalni w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych krajowych jak i dyrektyw UE oraz zidentyfikowanie słabych punktów w oczyszczalni, które wymagały zmian.
Zakres prac obejmował opracowanie następujących danych:

  • ANALIZA ŚRODOWISKOWA; AUDYT ŚRODOWISKOWY: Przegląd istniejących pozwoleń, Przegląd sytuacji geologicznej i hydrogeologicznej, Technologia oczyszczania i efektywność procesu, Gospodarka osadowa w przeszłości i obecnie, Obecne praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudnionych na oczyszczalni ścieków wraz z określeniem możliwości ich poprawy, Zadania dla planu akcji środowiskowej, Inwestycje i ulepszenia eksploatacyjne w celu spełnienia warunków przyszłych pozwoleń, Zalecenia inwestycyjne i eksploatacyjne w zakresie poprawy warunków BHP, System monitorowania.
  • ZAKRES POPRAWY EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ: Zatrudnienie, Energia, Chemikalia, Inne koszty związane z utrzymaniem obiektu.
  • KOSZTY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DYREKTYW UE

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :