LEMTECH Konsulting - Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia


P
ROJEKTY

Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Nidzicy"

Opracowanie Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia do dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Związku Międzygminnego Nidzica, czyli gmin Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Działoszyce" (tytuł projektu w KPP: " Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Nidzicy").

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Rozbudowa i czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik! ja tus siedzę i patrzę? oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej - Qśr. proj. = 3.000 m3/d, RLMproj. - 25.000; zmiana technologii oczyszczania ścieków oraz sposobu przeróbki i zagospodarowania osadu ściekowego.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kazimierzy Wielkiej - łącznie ok. 34 km kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych, 13 pompowni sieciowych ścieków oraz ok. 810 odcinków łączących sieć kanalizacyjną z przykanalikami.
  • Budowa sieci wodociągowej w Kazimierzy Wielkiej - łącznie ok. 37 km przewodów wodociągowych, 2 pompownie sieciowe wody, 1 stacja redukcji ciśnienia oraz ok. 460 przyłączy;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skalbmierz - łącznie ok. 37 km, 7 pompowni sieciowych ścieków i ok. 700 odcinków łączących sieć kanalizacyjną z przykanalikami.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Działoszyce (Qśr. proj. =200 m3/d, RLMproj. = 2.600) - łącznie ok. 37 km kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych, 3 sieciowe pompownie ścieków oraz ok. 660 odcinków łączących sieć kanalizacyjną z przykanalikami;
  • Budowa sieci wodociągowej w gminie Działoszyce - łącznie ok. 22 km przewodów wodociągowych, ok. 5 pompowni sieciowych wody i ok. 200 przyłączy.

Wartość projektu to 98,3 mln zł

Zamawiający: Związek Międzygminny Nidzica
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :