LEMTECH Konsulting - Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Falęcinach Nowych


P
ROJEKTY

Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Falęcinach Nowych

Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami i zasilaniem urządzeń zbiornikowo-tłocznych w miejscowości Falęcin Nowy wraz z odcinkiem kolektora głównego do miejscowości Kąty Nowe" ze środków programu SAPARD zgodnie z wymogami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". Zakres rzeczowy robót obejmuje rurociąg ciśnieniowy PE 90 - 2900 m, przykanaliki - 21 szt. o długości 210 m oraz przepompownie - 1 szt.

Wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Stopnica
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :