LEMTECH Konsulting - Wniosek do programu SAPARD na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach


P
ROJEKTY

Wniosek do programu SAPARD na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach

Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa kolektora sanitarnego na odcinkach: Przeginia-Jerzmanowice (kol. Czołowa) i Przeginia -Gotkowice" ze środków programu SAPARD (Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich Schemat 3.2 Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych) zgodnie z wymogami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zamawiający: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :