LEMTECH Konsulting - Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Giebułtowie


P
ROJEKTY

Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Giebułtowie

Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów etap II zadanie 4" ze środków programu SAPARD (Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich Schemat 3.2 Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych) zgodnie z wymogami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zamawiający: Urząd Gminy Wielka Wieś
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :