LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności kanalizacji w Prochowicach


P
ROJEKTY

Studium wykonalności kanalizacji w Prochowicach

Studium wykonalności do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR dla projektu pn. "Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na obszarze gminy Prochowice obejmującym miejscowości: Cichobórz, Motyczyn, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Małe, Dąbie, Golanka Dolna, Mierzowice, Gromadzeń oraz osiedle przy ul. Legnickiej i kolonię Chwalikowice w Prochowicach"/

Z powodu braku kanalizacji na terenie objętym projektem dochodziło do niekontrolowanych zrzutów i przedostawania się ścieków sanitarnych do środowiska, ilość i ładunek tych ścieków nie był kontrolowany. Powodem jest m.in. nieszczelność istniejących zbiorników bezodpływowych.
Brak systemu utrudnia także powstanie i funkcjonowanie nowych podmiotów gospodarczych i jest jedną z barier dla rozwoju gospodarczego całej gminy.

Budowa systemu kanalizacyjnego rozwiąże problemy oczyszczalni ścieków w Prochowicach związane z jej niskim "dociążeniem" (ok. 27,5% przepustowości określonej w pozwoleniu wodno-prawnym). Nie istnieje także system pozwalający na efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni. W samym ciągu oczyszczania ścieków występują głównie problemy związane z:

  • mało efektywnym sterowaniem podaży tlenu do komór napowietrzania, wynikającym z wyeksploatowanego systemu pomiarowych sond tlenowych;
  • "ucieczką" z osadników wtórnych do odpływu zawiesiny osadu czynnego z uwagi na brak deflektorów wokół przelewów odpływowych.

Wartość projektu to 20,9 mln zł

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :