LEMTECH Konsulting - Badanie osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Oławie


P
ROJEKTY

Badanie osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Oławie

Wykonanie prac badawczych dotyczących pracy osadników wtórnych, przeprowadzenie badań zalegania osadu i rozkładu strug wraz z analizą otrzymanych wyników badań obejmujących:

  • przeprowadzenie analizy stanu obecnego (technicznej i technologicznej) pracy osadników wtórnych,
  • analizę aktualnej eksploatacji ciągu technologicznego oczyszczania ścieków i wskazanie możliwości jej wpływu na wnoszenie osadu z osadników,
  • wykonanie badań rozkładu i poziomu zalegania osadu w osadnikach wtórnych przy różnych reżimach jego eksploatacji tj. ilości dopływającej mieszaniny i ilości usuwanego osadu
  • analizę hydrauliki osadników i występowania krótkich spięć spowodowanych prądami gęstościowymi,
  • wykonanie badań rozkładu strug w osadnikach wtórnych, analizy rozkładu strug w czasie różnego (ilościowo) dopływu mieszaniny osadu czynnego do osadników
  • analizę otrzymanych wyników i wytyczenie do opracowania technologii umożliwiającej eliminację wynoszenia osadu czynnego z osadników wtórnych

Zamawiający: Biuro Consultingowo-Projektowe "ECOTECH"
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :