LEMTECH Konsulting - Symulacja finansowa udziału inwestora komercyjnego w budowie stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek


P
ROJEKTY

Symulacja finansowa udziału inwestora komercyjnego w budowie i funkcjonowaniu stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek

Projekt koncentrował się na określeniu opłacalności finansowej inwestora komercyjnego przy planowanej budowie stopnia wodnego w rejonie Nieszawa-Ciechocinek. Przy realizacji zadania oszacowano przychody i koszty części komercyjnej inwestycji oraz wyliczono graniczne wielkości nakładów inwestora przy utrzymaniu opłacalności inwestycji.

Wartość projektu to ponad 1,9 mln zł

Zamawiający: Hydroprojekt Sp. z o.o.
Termin: 2005

 


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :