LEMTECH Konsulting - Analiza rynku biomasy dla celów energetycznych


P
ROJEKTY

Analiza rynku biomasy dla celów energetycznych

"Ocena dostępności uzupełniającej biomasy na cele energetyczne, pochodzącej z lasów państwowych i prywatnych znajdujących się w rejonie miasta Jordanów i gminy Bystra-Sidzina" zawierała:

  • ocenę dostępności uzupełniającej biomasy z Lasów Państwowych i prywatnych,
  • opis dostępnej powierzchni leśnej, typów lasów i formy ich własności,
  • charakterystykę potencjału pozyskiwania drewna dla celów grzewczych uwzględniający rodzaj i gatunek drewna, jego wartość energetyczną, miąższość i pochodzenie,
  • opis technologii pozyskiwania i transportu biomasy,
  • organizację dostaw,
  • analizę kosztów i korzyści w oparciu o założone/sugerowane ceny.

Zamawiający: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :