LEMTECH Konsulting - Dokumentacja przetargowa dla kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi


P
ROJEKTY

Dokumentacja przetargowa dla kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi

Opracowano warunków jednoetapowego konkursu na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków o przepustowości 320 m3/d zlokalizowanej na terenie gminy Wielowieś. Warunki te obejmowały w szczególności:

  • nazwę i adres organizatora,
  • formę konkursu,
  • szczegółowy opis przedmiotu konkursu,
  • informację o kryteriach oceny prac,
  • zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy,
  • maksymalny planowany koszt realizacji projektu,
  • wymagania jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu,
  • skład komisji konkursowej,
  • sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu,
  • istotne dla zamawiającego postanowienia, które wprowadzono do treści umowy.

Zamawiający: Urząd Gminy Wielowieś
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :