LEMTECH Konsulting - Ocena technologiczna pracy oczyszczalni ścieków w Skawinie


P
ROJEKTY

Ocena technologiczna pracy oczyszczalni ścieków w Skawinie

oczyszczalnia ścieków

Zakres oceny technologicznej pracy oczyszczalni ścieków w Skawinie wraz z koncepcją określającą możliwości przyjęcia dodatkowych ładunków zanieczyszczeń ścieków przemysłowych o ChZT>1.000 mg/l obejmował wykonanie analizy:

  • obecnego stanu (bilans ładunku dopływającego, obciążenie hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń w układzie, efektywność pracy oczyszczalni w odniesieniu do usuwania ze ścieków zawiesiny, związków węgla i azotu),
  • ciągu technologicznego ścieków i wskazanie słabych punktów ciągu,
  • dodatkowego ładunku zanieczyszczeń ścieków przemysłowych,
  • stanu po dopływie dodatkowej ilości ścieków o określonym ChZT.

Zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Skawinie
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :