LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie


P
ROJEKTY

Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie

biznesplan

Opracowanie studium wykonalności i biznesplanu dla projektu pn. "Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie" (PHARE ESC).

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę Kompleksu Rekreacyjno-Usługowego, w ramach istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Żyrardowa. Projektowany basen będzie kontynuacją istniejących budynków Kompleksu, stanowiąc logiczne uzupełnienie całego sportowo-rekreacyjnego zespołu szkolno-środowiskowego.

Zespół sportowo-rekreacyjny będzie służył m.in. uczniom okolicznych szkół (lekcje wychowania fizycznego), mieszkańcom dla zajęć sportowych, aktywnego wypoczynku, odnowy biologicznej oraz dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Planowany Kompleks ma się składać z szeregu obiektów: krytej pływalni, lodowisko, plac do jazdy na rolkach i deskorolkach, lokal gastronomiczny, kręgielnia z salą bilardową, sauna z solarium, sala fitness, gabinet masażu oraz Centrum Informacji o Regionie.

Realizacja planowanego projektu znacząco zwiększy dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Żyrardowa i okolicznych miast. Celem ogólnym projektu jest szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy powiatu żyrardowskiego, możliwy do osiągnięcia poprzez osiągnięcie następujących celów cząstkowych:

  • promocję miasta dzięki organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych,
  • wyrównanie szans mieszkańcom całego powiatu w dostępie do rekreacji i wypoczynku,
  • zahamowanie degradacji stanu zdrowotnego mieszkańców przejawiającego się m.in. wadami postawy, złym stanem wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej,
  • pogłębienie integracji społeczności lokalnej, poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu,
  • zahamowanie odpływu mieszkańców Żyrardowa oraz odwiedzających miasto podróżnych, chcących aktywnie spędzać wolny czas do innych obiektów sportowych zlokalizowanych w innych gminach,
  • ograniczenie patologii społecznych poprzez stworzenie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu.

Wartość projektu to 15,6 mln zł

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :