LEMTECH Konsulting - Biznesplan gminnej spółki w Dobroszycach Document


P
ROJEKTY

Biznesplan gminnej spółki w Dobroszycach

Opracowanie zawierało:

  • Analizę techniczną, zarządzania, ekonomiczną dotychczasowej działalności komunalnej w sferze wodociągów i kanalizacji,
  • Ocenę kierunków i potrzeb zmian obsługi komunalnej,
  • Opracowanie biznesplanu tworzonej spółki na najbliższe 5 lat - przedstawienie długofalowej koncepcji powołania i funkcjonowania spółki prawa handlowego zajmującej się działalnością wodociągowo-kanalizacyjną w gminie wraz z projekcją kosztów działalności.

Zamawiający: Urząd Gminy Dobroszyce
Termin: 2002


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :