LEMTECH Konsulting - Analiza finansowa i ekonomiczna inwestycji wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody dla Chojnowa


P
ROJEKTY

Analiza finansowa i ekonomiczna inwestycji wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody dla Chojnowa

Analiza finansowa i ekonomiczna dla inwestycji wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody dla czterech miejscowości gminy Chojnów. Analiza stanu istniejącego oraz sporządzenie projekcji finansowej (analizy finansowej i ekonomicznej) pod kątem określenia opłacalności budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w gminie Chojnów. Ocena wpływu inwestycji (zastosowanej technologii) na środowisko: wody podziemne i powierzchniowe, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, świat zwierzęcy i roślinny, zdrowie ludzi.

Zamawiający: Urząd Gminy Chojnów
Termin: 2002

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :