LEMTECH Konsulting - Program gospodarka odpadami dla Brzeska


P
ROJEKTY

Program gospodarki odpadami dla Brzeska

W Programie gospodarowania odpadami dla gminy Brzesko oszacowano korzyści z wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów, możliwości rozwoju systemu recyklingu oraz edukacji ekologicznej.

Zamawiający: Urząd Miasta Brzesko
Termin: 2002

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :