LEMTECH Konsulting - Projekt Szkoleniowy PAOW "Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich"


P
ROJEKTY

Projekt Szkoleniowy PAOW "Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich"

W ramach Komponentu C Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich "Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich" przygotowano materiały szkoleniowe (podręcznik wraz ze studiami przypadku) oraz przeprowadzono 55 warsztatów szkoleniowych dla 1695 przedstawicieli urzędów gminnych i starostw powiatowych (z województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego). Celem przedsięwzięcia było przedstawienie sposobu realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Krajach Członkowski Unii Europejskiej.

Tematyka: etapy realizacji i identyfikacja projektu, studia wykonalności projektu, w tym analiza techniczna, ekonomiczna i finansowa (dla studiów przypadku: woda, ścieki, odpady stałe, drogi), montaż finansowy i wdrożenie projektu (a w tym kontraktowanie usług komunalnych), monitoring i końcowa ocena projektu, ogólne wymagania stawiane przez programy, fundusze i fundacje pomocowe wnioskowanym projektom.

Źródło finansowania projektu: Bank Światowy. Wartość projektu to 4,621 mln zł

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jednostka Koordynacji Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
Termin: 2002

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :