Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowi


A
KTUALNOŚCI

Nasz zespół opracował projekt przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowie.
2 lutego 2013
Zespół projektantów i specjalistów OOś opracował pełną dokumentację dla zadania przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowie.

W ramach w/w zamówienia firma LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. opracowała:

  1. raport o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  2. projekt budowlany oraz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę
  3. projekty wykonawcze
  4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  5. przedmiar robót
  6. kosztorysy inwestorskie.

< p class="text-o_firmie-tekst-opis">> Zamówienie zostało wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. o.o.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :