Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów indywidualnych oraz instytucji wdrażających!


A
KTUALNOŚCI

72.210.158 PLN dla Bełchatowa na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej!
1 kwietnia 2010
W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-203/09-00 Projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 153 076 500,00 PLN, w tym VAT 27 085 900,00 PLN. Maksymalna kwota wydatów kwalifikowanych wynosi 84 953 127,51 PLN. Udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nie więcej niż 72 210 158,38 PLN .

Cieszymy się z sukcesu naszego klienta, dla którego przygotowaliśmy wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. To już czwarte dofinansowanie w ciągu 3 miesięcy!

Unijne miliony dla Bełchatowa

Ponad 70 mln. zł. z Unii Europejskiej otrzyma Bełchatów na największy w swojej historii projekt inwestycyjny. To sukces w skali całego kraju.

konf23.jpg

Po pięciu latach przygotowań dokumentacji, terenów i odpowiednich uzgodnieniach  jest już podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wartego ponad 120 mln. zł. projektu budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Bełchatowa. Dofinansowanie, jakie otrzyma miasto to 72 mln. 210 tys. 158 zł. - to maksymalna kwota, jaką Bełchatów mógł uzyskać.  "To wydarzenie historyczne i niewątpliwy sukces samorządu Bełchatowskiego, także w kontekście naszego funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej" - powiedział Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa po podpisaniu umowy.

Budżet Bełchatowa wynosi ok. 170 mln. zł. To pokazuje jak imponująca jest kwota 120 mln. zł., która ma być przeznaczona wyłącznie na inwestycyjny projekt budowy i modernizacji sieci wod-kan. Ponad 72 mln. zł. wspomnianej kwoty będzie pochodzić z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, 33 mln. zł to preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reszta to bezpośredni wysiłek samorządu. Z problemem braku kanalizacji na bełchatowskich osiedlach można było się zmierzyć jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. "Wówczas samorządy miały do dyspozycji tzw. fundusze przedakcesyjne, w tym SAPARD, PHARE czy ISPA. Niestety, z tych źródeł dla Bełchatowa nie pozyskano ani złotówki" - mówi prezydent Chrzanowski dodając, że gdyby wówczas ciężar finansowania inwestycji został przeniesiony z budżetu miasta na środki z funduszy przedakcesyjnych, dziś zadłużenie miasta byłoby zdecydowanie mniejsze. "Ci, którzy dziś nieskutecznie aplikowali o środki w ramach Funduszu Spójności, którzy źle przygotowali dokumenty, nie mieli wszystkich uzgodnień lub nie potrafili zapewnić wkładu własnego, pieniędzy unijnych po prostu nie dostaną. Teraz pewno będą próbować żmudnie i przez wiele wiele lat realizować to, co my przy unijnym wsparciu zrobimy do 2012 roku"- podkreśla prezydent Chrzanowski.

cegielnianasr.jpg

 

Wprawdzie umowę na unijne dofinansowanie budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Bełchatowie podpisano 18 marca br., ale sama inwestycja ruszyła dużo wcześniej. "Projekt jest podzielony na 9 tzw. kontraktów. Trzy z nich są już realizowane. Przetargi na kolejne zadania będziemy ogłaszać wkrótce" - mówi Sylwester Melon, prezes spółki Wod-Kan. Jak podkreśla prezes Melon, w ramach projektu wybudowanych zostanie 36 km sieci kanalizacji sanitarnej i 9 km wodociągowej, zaś zmodernizowane zostaną 13 km sieci kanalizacji sanitarnej i 6 km wodociągowej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia prawie 5600 osób zyska dostęp do kanalizacji sanitarnej i ponad 1200 do sieci wodociągowej.
 
Ramowy harmonogram budowy i modernizacji systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa:
1.    Przebudowa ujęcia wody Myszaki: maj 2010 - październik 2012
2.    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej: grudzień 2008 - maj 2010
3.    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w os. Ludwików: marzec 2010 - wrzesień 2012
4.    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ul. Pabianickiej i Cegielnianej: lipiec 2008 - czerwiec 2010
5.    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice: kwiecień 2010 - październik 2012
6.    Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką: kwiecień 2010 - sierpień 2012
7.    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Binków: styczeń 2009 - grudzień 2010
8.    Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa: czerwiec 2010 - październik 2012
9.    Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków: czerwiec 2010 - październik 2012

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :