Analiza techniczna wraz z wielowariantową koncepcją modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogowie</strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Dział techniczny LEMTECH ukończył analizę techniczną (wraz z wielowariantową koncepcją) modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogowie

4 września 2011
Celem planowanej modernizacji oczyszczalni jest podniesienie efektywności usuwania azotu ogólnego, dla zapewnienia zgodności z przepisami określającymi warunki wprowadzania do wód ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych o RML powyżej 99.999.

Zakres prac obejmował:

 • Ocenę stanu istniejącego oczyszczalni w aspekcie obowiązujących przepisów, w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika
 • Prognozę wzrostu obciążenia oczyszczalni
 • Analizę techniczną i ekonomiczną proponowanych wariantów rozwiązań (modernizacja systemu UCT do systemu MUCT, dawkowanie zewnętrznego źródła węgla organicznego), w celu zapewnienia osiągania parametrów dla obiektów o RLM powyżej 99.999, oraz wskazanie rekomendowanego wariantu.
 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. 

   
   
   
   
  Untitled Document
  © 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :