opracowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowie </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Opracowanie dokumentacji przebudowy oczyszczalni w Głogowie

15 kwietina 2012
Rozpoczęliśmy opracowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowie umożliwiającej dostosowanie obecnego obiektu do parametrów jak dla oczyszczalni o RLM powyżej 100.000. zakres zadania obejmuje:

  • Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przebudowy oczyszczalni
  • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
  • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
  • Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Opracowanie projektów wykonawczych, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :