Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

2. Międzynarodowa Konferencja IWA zakończona z sukcesem
9 wrzesnia 2009

Na Konferencji "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" w dniach 6-9 września 2009, pojawiło sie ponad 260 delegatów z 37 krajów. Wygłoszono 111 referatów i zaprezentowano 33 postery.

Owocem Konferencji jest tom materiałów pokonferencyjnych który liczy ponad 1200 stron. Dla polskiego czytelnika ułatwieniem w korzystaniu z tej wiedzy będa polskie streszczenia pomieszczone w dodatkowym tomie pokonferencyjnym (vide: PUBLIKACJE ).

Oto kilka zdjęć dokumentujących to wydarzenie:

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :