Studium Wykonalności dla MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Studium Wykonalności dla MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie

18 kwietina 2012
Opracowaliśmy dla MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie komplet dokumentów dla projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna" faza II zgłaszanego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie. Aktualnie zapewniamy konsulting w zakresie w/w opracowań.

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :