Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla WiK Krzeszowice </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla WiK Krzeszowice

13 lipca 2012
Zakończyliśmy dla WiK Krzeszowice sp. z o.o. realizację koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji/rozbudowy sieci wodociągowej dla obszarów zasilanych przez ujęcia wody w gminie Krzeszowice wraz z analizą hydrauliczną w celu diagnozy problemów i niedoborów wody w istniejących lokalnych systemach wodociągowych oraz określenia stopnia i zakresu wymaganego do ich rozbudowy i modernizacji dla zwiększenia efektywności eksploatacyjnej i kosztowej.

Zakres koncepcji obejmował:

  • Inwentaryzację istniejących układów sieci i obiektów wodociągowych
  • Diagnozę sytuacji eksploatacyjnej sieci wodociągowej
  • Analizę zużycia i strat wody
  • Analizę efektywności energetycznej istniejących układów wodociągowych
  • Koncepcję obejmującą plan strategiczny dla inwestycji wodociągowych, w tym określenie kierunków rozbudowy i ewentualnej przebudowy, schematy obliczeniowe istniejących i projektowanych układów sieci wraz z obliczeniami hydraulicznymi sieci i parametrami technologicznymi obiektów, etapowanie realizacji projektowanych/ modernizowanych układów wodociągowych
  • Projekcje finansowe kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz przychodów w okresie 10 lat
.

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :