Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011-2014 wraz z prognozą OOŚ


A
KTUALNOŚCI

Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011-2014 wraz z prognozą OOŚ
16 kwietnia 2010
W wyniku złożenia najlepszej oferty w ramach przetargu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Lemtech opracował "Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2010 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018" wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

Zakres opracowania obejmował:

Wnioski z realizacji poprzednio obowiązującego Program
Analiza stanu obecnego
Główne cele strategiczne rozwoju Łodzi związane z ochroną środowiska
Kierunki ochrony środowiska w Łodzi
Analiza określonych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska
Realizacja i monitoring harmonogramu Programu ochrony środowiska - zadania krótkoterminowe na lata 2010 - 2014 i długoterminowe do roku 2018
Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych w ochronie środowiska umożliwiających przygotowanie wieloletnich planów inwestycyjnych
Wyniki badania opinii publicznej

Opracowanie dostepne pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=27389

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :