Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów indywidualnych oraz instytucji wdrażających!


A
KTUALNOŚCI

Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów indywidualnych oraz instytucji wdrażających zakończone
15 marca 2010
W wyniku przetagu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Lemtech przeprowadził ogólnopolską akcję szkoleń z zakresu studium wykonalności ,skierowaną będą do dwóch kategorii odbiorców: przedstawicieli beneficjentów projektów indywidualnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz do pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich (przedstawicieli instytucji zaangazowanych w realizację NSRO).

Szkolenie objęło beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych w ramach nastepujących programów operacyjnych:

  • Program Operacyjny Infrastruktury i Środowisko 2007-2013
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Więcej na naszej stronie http://szkolenia.lemtech.pl/

osoba koordynująca program:

Agata Jałyńska

aj@lemtech.pl

tel (012) 429 40 31 lub (012) 429 40 39


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU W CAŁOŚCI POKRYWA
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007 - 2013


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :