opracowanie ekspertyzy dla Orlen S.A. dot. skuteczności działania oczyszczalni na Terminalu Paliw w Lublinie


A
KTUALNOŚCI

Dział techniczny ukończył dla Orlen S.A. opracowanie "Ekspertyza odnośnie skuteczności działania oczyszczalni łącznie z przepompownią na Terminalu Paliw w Lublinie "

29 lipca 2011
W ramach prac wykonano ekspertyzę odnośnie skuteczności działania oczyszczalni na Terminalu Paliw w Lublinie obejmującą:

  • zweryfikowanie skuteczności działania istniejącej oczyszczalni (łącznie z przepompownią)
  • zinwentaryzowanie tras przebiegu kanalizacji burzowej pod kątem oceny i skategoryzowania na wody czyste i zagrożone.
  • określenie warunków ( technicznych i ekonomicznych) w zakresie możliwości rozdziału wód czystych i zagrożonych.
  • zaproponowanie możliwości zrzutu wód deszczowych z pominięciem obecnie istniejącej i funkcjonującej przepompowni lub zaproponowanie innego sposobu zrzutu wód tj. z pominięciem przepompowni i/lub zaproponowanie rozwiązana pozwalającego na pompowanie przez pompownie wód które przeszły cały proces oczyszczania .
  • rozważenie możliwości(technicznych i ekonomicznych) przepięcia wód spompowywanych z piezometrów i skierowanie ich do instalacji sanitarnej.
  • rozważenie możliwości ekonomicznych zrzutu podczyszczonych ścieków burzowych do kanalizacji sanitarnej.
  • zaproponowanie optymalnego sposobu rozdzielenia instalacji burzowej i sanitarnej TP od innych podmiotów( głównie OTL).
  • Wskazanie (wariantowo) optymalnego rozwiązania w ujęciu; technicznym, ekonomicznym, funkcjonalnym.

     

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :