Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów


A
KTUALNOŚCI

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.”Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”
28 lutego 2013
Celem projektu jest usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów dla miasta Żyrardowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, którego realizacja pozwoli na osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych).

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o. o

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :