sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rewal</strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Dział środowiskowy ukończył dla nadmorskiej gminy Rewal sprawozdanie z realizacji "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rewal" w okresie sprawozdawczym: 01.01.2009 - 31.12.2010

19 sierpnia 2011
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rewal" przygotowywane zostało w celu określenia stanu gospodarki odpadami w Gminie Rewal w okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2009 i 2010 oraz stanu realizacji zadań wyznaczonych do realizacji w tym okresie.

Zakres sprawozdania został ustalony na podstawie zaleceń zawartych w: "Wytycznych do opracowywania sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami", wydanymi przez Ministerstwo Środowiska w styczniu 2011 roku. Zgodnie z nimi zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu obejmuje:

  • dane dotyczące stanu gospodarki odpadami
  • dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadam
  • ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć
  • ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami.

Oprócz niniejszego Wprowadzenia, w którym zawarte zostały ogólne informacje odnośnie opracowania, umieszczone zostały w Sprawozdaniu następujące rozdziały:

  • Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rewal oraz ocena zmian zachodzących w gospodarce odpadami
  • Stan realizacji działań ujętych w "Gminnym Planie Gospodarki Odpadami." w okresie sprawozdawczym oraz ich ocena
  • Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć
  • Ocena realizacji celów

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :