Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Przygotowaliśmy dokumentację przetargową dla Bełchatowa
14 październik 2009

W ramach kolejnych prac na rzecz Bełchatowa Lemtech Konsulting sp. z o.o. opracowała Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ) dla przetargów nieograniczonych na usługi i roboty konieczne dla realizacji projektu pn.
"Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa". Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :