wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla Gdańska


A
KTUALNOŚCI

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku"

11 maja 2011
LEMTECH ukończył w marcu zadanie opracowywania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ wraz z załącznikiem – studium wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku”, a już 12 kwietnia br. miasto uzyskało dofinansowanie dla tego projektu.

W jego ramach Miasto Gdańsk zamierza realizować kolejne inwestycje z zakresu odprowadzenia wód opadowych. M.in. planuje się budowę i rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z instalacją urządzeń podczyszczających na wylotach, budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków oraz budowę przepompowni.

Zdjęcia pochodzą ze strony www Miasta Gdańdska: http://www.gdansk.pl/galeria?c=970


Głównymi celami są:

  • ochrona wód Zatoki Gdańskiej,
  • zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenie miasta
  • zapewnienie długotrwałego rozwoju miasta poprzez umożliwienie bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych z terenu objętego projektem.
 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :