Strefy ochronne ujęcia wody powierzchniowej dla WiK w Dzierżoniowie </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Ponownie przygotowujemy IPPC dla ELZAMECHu

13 czerwca 2012
Dział środowiskowy LEMTECH rozpoczął prace nad przeprowadzeniem procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika "Lubachów" na rzece Bystrzycy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie całej procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne z późn. zm. i inne przepisy prawne w tym zakresie dla ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika "Lubachów" na rzece Bystrzycy zlokalizowanego na terenie działalności WiK Sp. z o.o. w DzierSoniowie. Z związku z wejściem z Sycie nowelizacji przepisów Prawa wodnego dotyczących m.in. wygasania z dniem 31.12.2012 r. terminu waSności stref ochronnych ujęć wody ustanowionych decyzjami administracyjnymi wydanymi przed 01.01.2002 r. (ustawa z dnia 05.01.2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2011 r., Nr 32, poz. 159, art. 21) zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji niezbędnej do zachowania ciągłości ochrony tych ujęć.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów (w tym wystąpienie w imieniu zamawiającego z wnioskiem do dyrektora właściwego RZGW) i uzyskanie odpowiednio aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę ochronną składającą się z terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej w/w ujęcia wody powierzchniowej.

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ; Dzierżoniów

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :