LEMTECH Konsulting - Bełchatów aplikuje do Funduszu Spójności


A
KTUALNOŚCI

Bełchatów aplikuje do Funduszu Spójności

21 lutego 2007
Władze miasta i gminy Bełchatów chcą ze środków unijnych sfinansować budowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego. W planach jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przepompowniami i korektorami, przebudowa i remont istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, modernizacja ujęcia wody oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o instalację do przeróbki osadów. Bełchatowska oczyszczalnia, rozbudowana i zmodernizowana na początku dekady, jest przygotowana na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków (także z sąsiednich gmin).

Obecnie w części aglomeracji zdarzają się przypadki, iż ścieki odprowadzane są do nieszczelnych szamb, przydrożnych rowów, a nawet bezpośrednio do rzeki Rakówki, której wód nie można zaliczyć do żadnej z klas czystości. Szkodliwe substancje przedostają się również do gleby.

Nasza firma, zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Miasta Bełchatowa, odpowiada za przygotowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności, dokumentacji przetargowej dla poszczególnych kontaktów oraz oceny oddziaływania na środowisko całego przedsięwzięcia, którego wartość szacowana jest na ok. 120 mln zł.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :