LEMTECH Konsulting - EMAS w Polsce


A
KTUALNOŚCI

EMAS w Polsce

15 stycznia 2006
Nasza firma zakończyła (wspólnie z Royal Haskoning i SIĘ) realizację w ramach programu PHARE projektu "Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce". Przeszkoliliśmy administrację odpowiedzialną za wdrażanie systemu, opracowaliśmy podręczniki i materiały informacyjne oraz stronę internetową.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska, a także poprzez wprowadzanie niezbędnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównoważone. Rejestracja w systemie EMAS w żaden sposób nie zwalnia organizacji z obowiązku przestrzegania wszystkich takich przepisów czy norm. Jego zasadniczym założeniem jest dostrzeżenie i nagradzanie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i w sposób stały poprawiają efekty swojej działalności środowiskowej. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do "elitarnego klubu" tych organizacji, które uwzględniają aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Komplet informacji o systemie EMAS znajduje się na stronie www.emas.mos.gov.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :