LEMTECH Konsulting - Konferencja IWA w Krakowie


A
KTUALNOŚCI

Konferencja IWA w Krakowie

21 września 2005
W dniach 19-21 września 2006 w Krakowie odbyła się - pod auspicjami International Water Association - Międzynarodowa Konferencja "Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód posadowych", w której uczestniczyło ponad 400 osób z 36 krajów.

Organizowana przez LEMTECH Konsulting impreza skupiła środowisko najwybitniejszych specjalistów z zakresu usuwania biogenów (m.in. James Barnard, Jiri Wanner, George A Ekama oraz Mark van Loosdrecht). Prezentacja referatów i dyskusje odbywały się podczas 21 sesji tematycznych, na każdej z nich autor musiał zmierzyć się nie tylko z przedstawieniem swoich osiągnięć, ale również z serią pytań stawianych przez dociekliwych słuchaczy. Zaprezentowano w ten sposób 91 referatów. Codzienne sesje posterowe stanowiły przegląd wyników badań i wprowadzonych rozwiązań. Zostało na nich przedstawionych 85 prac. Sesje naukowe miały na celu transfer najnowszych technologii. Wiele ośrodków naukowych zaprezentowało wyniki badań na temat oczyszczania ścieków i odcieków. Te najnowsze osiągnięcia naukowe stawiają inżynierom kolejne wyzwania, jakimi są dostosowanie obiecujących wyników laboratoryjnych do warunków funkcjonowania oczyszczalni.

Nie zawiedli zaproszeni goście, prezentujący swe referaty na sesjach plenarnych. James Barnard mówił o przewidywalności procesu biologicznego usuwania fosforu. Dowiódł że, prawidłowe zrozumienie procesu pozwala na dokładną jego przewidywalność. Jiri Wanner zaprezentował metodę bioaugmentacji nitryfikacji in situ, która znacznie zwiększa efektywność nitryfikacji i stabilizuje ją w zimie oraz pozwala na oszczędność kosztów eksploatacji w wysokości 5-10%.

Teraz od decydentów będzie zależało, na ile to międzynarodowe spotkanie będzie stanowiło kolejny ważny krok w transferze najnowocześniejszych technologii, co poprawi ochronę cennych zasobów wodnych w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bnr2005.krakow.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :