LEMTECH Konsulting - Fundusz Spójności dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Nasz ósmy wniosek do Funduszu Spójności

20 lipca 2007
Podpisaliśmy umowę z władzami Konstantynowa Łódzkiego na opracowanie wniosku do Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności i raportem oddziaływania na środowisko. Główne cele przedsięwzięcia, którego realizację ma współfinansować Unia Europejska, to:

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o 29 km,
rozdzielenie 6 km kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną,
wybudowanie 60 km sieci wodociągowej,
modernizacja stacji uzdatniania wody.

To już ósmy przygotowywany przez naszą firmę wniosek do Funduszu Spójności. Poprzednie dotyczyły uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Krakowie (dwa projekty), Helu, Bełchatowie, Malborku, Bydgoszczy oraz dolinie Wisłoki (zbiornik wodny Kąty Myscowa).

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :