LEMTECH Konsulting - Wisłoka będzie czystsza i bezpieczniejsza


A
KTUALNOŚCI

Wisłoka będzie czystsza i bezpieczniejsza

23 stycznia 2007
Unia Europejska może sfinansować nawet do 80% kosztów budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa szacowanych na 732 mln zł. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się poziom zaopatrzenia w wodę mieszkańców doliny Wisłoki. Obszar ten będzie także skuteczniej chroniony przed powodzią, poprawi się czystość wód rzeki, zwiększy się przepływ minimalny, gwarantując przepływy biologiczne, powstanie hydroelektrownia o mocy 1,5 MW i wzrośnie atrakcyjność turystyczna najbliższego otoczenia zbiornika.

Zanim do tego dojdzie nasza firma musi zaktualizować studium wykonalności, sporządzić analizę kosztów i korzyści inwestycji zgodnie z unijnymi standardami oraz przygotować pełną aplikację do Funduszu Spójności wraz z załącznikami. Wniosek dotyczy przedsięwzięcia, które zostało umieszczone w "Planie Inwestycyjnym 2007-2013" w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", priorytet "Bezpieczeństwo Przeciwpowodziowe", działanie 3.1.

Do wykonania dokumentacji zostaliśmy wyłonieni w drodze przetargu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :