LEMTECH Konsulting - Deszcz pieniędzy dla samorządów


A
KTUALNOŚCI

Fundusz Spójności dla Krakowa i Malborka

13 grudnia 2006
Wygraliśmy dwa przetargi ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie wniosków do Funduszu Spójności, studiów wykonalności i raportów oddziaływania na środowisko następujących przedsięwzięć:

"Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie II etap"

   Dzięki unijnej dotacji MPWiK w Krakowie będzie mogło doprowadzić do:
     - modernizacji czterech stacji uzdatniania wody,
     - budowy magistrali wodociągowej wraz ze zbiornikiem,
     - renowacji, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej,
     - rozwoju i modernizacji systemu monitorowania i sterowania siecią wodociągową,
     - rozbudowy i modernizacji trzech lokalnych oczyszczalni ścieków,
     - renowacji 10 km kanalizacji miejskiej,
     - budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miasta.

   Wartość zadań przewidzianych do realizacji wynosi 246 mln zł.

"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czarne Stogi    w Malborku"

   Władze samorządowe Malborka otrzymaną dotację chcą przeznaczyć na:
     - budowę stacji uzdatniania wody,
     - budowę trzech magistral wodociągowych,
     - modernizację oczyszczalni ścieków,
     - budowę 78 km kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

   Koszt wymienionych zadań może wynieść 150 mln zł.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :