LEMTECH Konsulting - Zakopane coraz bliżej dofiansowania


A
KTUALNOŚCI

Wniosek Malborka o dofinansowanie z Funduszu Spójności na etapie opiniowania

29 maja 2008

Trwa proces rozpatrywania wniosku o dofinasowanie inwestycji w Malborku.

Prace nad tym wnioskiem to efekt wygranego przez nas przetargu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie wniosku do Funduszu Spójności, studiów wykonalności i raportów oddziaływania na środowisko następującego przedsięwzięcia:

"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czarne Stogi    w Malborku"

   Władze samorządowe Malborka otrzymaną dotację chcą przeznaczyć na:
     - budowę stacji uzdatniania wody,
     - budowę trzech magistral wodociągowych,
     - modernizację oczyszczalni ścieków,
     - budowę 78 km kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

   Koszt wymienionych zadań może wynieść 150 mln zł.


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :