LEMTECH Konsulting - Odpady w Świętokrzyskiem


A
KTUALNOŚCI

Odpady w Świętokrzyskiem

8 czerwca 2006
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przygotowujemy aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" oraz prognozę jej oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych w województwie a także przywożonych na jego obszar. Szczególnie dotyczy to odpadów komunalnych, z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opon oraz odpadów niebezpiecznych (m.in. pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, PCB, azbestu, odpadów medycznych i weterynaryjnych, oleju odpadowego, baterii i akumulatorów).

Zakres prac obejmuje m.in. opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, cele oraz terminy ich osiągnięcia, rodzaje przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, harmonogram rzeczowo-finansowy, system zagospodarowania odpadów, system monitoringu i sposób oceny realizowanych celów.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :