LEMTECH Konsulting - Deszcz pieniędzy dla samorządów


A
KTUALNOŚCI

Modernizacja katowickiej oczyszczalni ścieków

4 grudnia 2006
Na zlecenie Urzędu Miasta Katowic wraz z firmą HYDROPROJEKT przygotowujemy dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków w Panewnikach o przepustowości ponad 18 tys. m3 na dobę. Docelowo obiekt ma zapewnić odbiór ścieków sanitarnych od 57 800 RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców), a także zagwarantować nie przedostawanie się uciążliwych zamachów z urządzeń oczyszczalni do środowiska.

Oprócz projektów budowlanych i technicznych przewidziano także wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności, ułatwiając w ten sposób pozyskanie unijnych funudszy na inwestycje.

Szczegółowy zakres prac projektowych obejmuje:

dobudowę separatora piasku,
wyposażenie drugiej komory osadu czynnego w ruszt drobnopęcherzykowy i dmuchawy oraz    mieszadła hydrauliczne,
zainstalowanie mechanicznego zagęszczacza osadu,
wymianę pomp ściekowych,
renowację komory osadu czynnego,
zabudowę biofiltrów do dezodoryzacji powietrza dla budynku krat - pompowni.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :