LEMTECH Konsulting - Nowe inwestycje na 100-lecie wodociagów


A
KTUALNOŚCI

Nowe inwestycje na 100-lecie

1 sierpnia 2007
Dzięki unijnym dotacjom zakopiańska sieć wodociągowo-kanalizacyjna, która obchodzi stulecie swojego istnienia, zostanie rozbudowana. Nasza firma przygotowuje wniosek do Funduszu Spółności.

Za uzyskane pieniądze Zakopane będzie mogło w ciągu najbliższych trzech lat zrealizować cały program inwestycyjny opracowany na lata 2007-2016. Zaplanowano budowę 43 km oraz uszczelnienie 53 km sieci sanitarnej i wodociągowej, usprawnienie pracy obydwu miejskich oczyszczalni ścieków oraz czterech ujęć wody. Inwestycja jest istotna nie tylko ze względu na ochronę środowiska naturalnego w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców i turystów. Dzięki niej polepszy się również jakość wody w rzece Biały Dunajec, będącej powierzchniowym ujęciem wody pitnej dla Nowego Targu.

Za realizację inwestycji odpowiada SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa, której współwłaścicielami są gminy Zakopane i Krościenko. Natomiast wniosek do Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotuje nasza firma. To nasz dziewiąty wniosek do Funduszu Spójności.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :