LEMTECH Konsulting - Zakopane coraz bliżej dofiansowania


A
KTUALNOŚCI

Zakopane coraz bliżej uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności

29 maja 2008
Lemtech finalizuje procedury związane ze złożeniem wniosku do Funduszu Spójności (wraz ze studium wykonalności i raportem oddziaływania na środowisko) o dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miasta Zakopane.

Zaplanowano budowę ok. 30 km oraz uszczelnienie ok. 10 km sieci sanitarnej i wodociągowej, usprawnienie pracy obydwu miejskich oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody w Kuźnicach. Inwestycja jest istotna nie tylko ze względu na ochronę środowiska naturalnego w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców i turystów. Dzięki niej polepszy się również jakość wody w rzece Biały Dunajec, będącej powierzchniowym ujęciem wody pitnej dla Nowego Targu.

Za realizację inwestycji odpowiada SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa, której współwłaścicielami są gminy Zakopane i Krościenko. Natomiast wniosek do Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotuje nasza firma. To nasz dziewiąty wniosek do Funduszu Spójności.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :